Proyecto Ley Concursal

El Ministeri de Justícia i el Ministeri d’Economia i Empresa han presentat el nou projecte de Text Refós de Llei Concursal, complint amb el mandat de la Disposició Final 3a de la nova Llei de Secrets Empresarials. El nou text es divideix en tres Llibres: el dedicat al concurs de creditors, el…(Read More)