Negociació, facilitació i mediació en matèries civils, mercantils i en dret de família. Procediments arbitrals.