En aquesta àrea de Pràctica oferim assessorament en recursos administratius i contenciós-administratius en matèria de responsabilitat patrimonial de l’Administració, dret públic sancionador, expropiació, contractació administrativa i sectors regulats en general.