Assessorament, negociació i redacció de tot tipus de contractes i documents en aquest àmbit.
Dret immobiliari i altres drets reals. Arrendaments. Dret successori. Dret de la persona.
Procediments judicials i arbitrals en aquests àmbits.