Portem tant la defensa com l’acusació en tot tipus de delictes: delictes econòmics (estafes, apropiacions indegudes, insolvències punibles, delictes contra la propietat intel·lectual i industrial, delictes societaris); delictes contres les persones (agressions, violència de gènere, homicidis, robatoris, furts, extorsions, delictes contra la intimitat -revelació de secrets-, usurpació de la personalitat); delictes contra la seguretat vial (conducció temerària i/o sota la influència de begudes alcohòliques i/o drogues); delictes contra els drets dels treballadors (accidents de treball per falta de mesures de seguretat).