Política de Privacitat

En compliment d’allò que estableix la legalitat vigent en relació amb la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa de què BERC Legal i els professionals que s’integren en la seva pàgina web només disposen de les dades facilitades per l’usuari del web i/o els seus client, i que aquestes dades es tracten amb la màxima confidencialitat i seran incorporades a fitxers que són responsabilitat i titularitat dels professionals integrats a la web de BERC Legal.

 

També s’informa de la possibilitat de què qualsevol membre autoritzat del despatx BERC Legal accedeixi a les dades de l’usuari i/o client per a tractar-les, únicament i exclusiva en relació amb les finalitats per les quals s’han facilitat les dades.

 

Les dades personals de l’usuari i/o client s’utilitzaran únicament amb la finalitat de prestar a l’usuari i/o client els serveis sol·licitats, dins l’àmbit de l’assessorament legal i les activitats pròpies del sector de l’advocacia i la gestió de conflictes.

 

Per a exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i de portabilitat de les seves dades de caràcter personal en els termes establerts en la legalitat vigent, l’usuari i/o client s’ha d’adreçar a la bústia de correu electrònic info@berc-legal.com o a la bústia de correu electrònic de qualsevol dels professionals que surten a la pàgina web de BERC Legal, de conformitat amb la política de privacitat de BERC Legal.

 

L’usuari i/o client autoritza que BERC Legal i/o qualsevol dels professionals que s’hi integren li enviï comunicacions comercials directament relacionades amb el seu àmbit d’activitat.