actualidad / actualitat / news

Proyecto Ley Concursal

Projecte de Text Refós de Llei Concursal

El Ministeri de Justícia i el Ministeri d’Economia i Empresa han presentat el nou projecte de Text Refós de Llei Concursal, complint amb el mandat de la Disposició Final 3a de la nova Llei de Secrets Empresarials. El nou text es divideix en tres Llibres: el dedicat al concurs de creditors, el que es dedica al dret de la insolvència, i el dedicat a normes de Dret Internacional Privat.

Còrcega 435, 3r 2ª 08037 Barcelona.
Contacto

PageLines