Equip

Professionalitat, Honestedat i Proximitat

Advocats

Meritxell
Campmany Compta

Àrees de Pràcticas:
> Dret de l’Empresa, Contractació i Noves Tecnologies
> Dret Civil
> ADR
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.
Col·legiada a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona des de 1993.
Màster en Dret i Legislació Internacional. Postgrau en Dret de la Propietat Intel·lectual. Especialista en Dret Concursal i Segona Oportunitat. Mediadora i especialista en arbitratge. Registrada com a mediadora empresarial en el registre de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya. Mediadora en dret privat registrada per la Generalitat de Catalunya. Professora associada de Dret de l’Empresa en la Universitat Oberta de Catalunya. Bona coneixedora del dret de l’empresa i les noves tecnologies, acredita àmplia experiència en l’àmbit de la contractació i l’assessorament a l’empresa i els emprenedors, així com en assumptes de propietat industrial i intel·lectual. Dilatada experiència en l’àmbit concursal i de la gestió de la crisi empresarial. Litigis i resolució alternativa de conflictes en aquestes àrees del dret. Domina l’anglès i el francès i treballa habitualment en ambdós idiomes.

DAVID
BÁGUENA LATORRE

Àrees de Pràcticas:
> Dret Laboral
> Dret Administratiu
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.
Col·legiat en exercici a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de 1993.
Màster en Dret del Treball i de la Seguretat Social.
Cursos de postgrau en Seguretat Social i dret laboral concursal.
Amb àmplia experiència en tots els àmbits del Dret del Treball, tant en assessorament a empreses com al treballador, dret processal laboral, acomiadaments col·lectius i situacions concursals. Extensa formació i pràctica en dret administratiu i contenciós-administratiu.

Núria
Rosas Alaguero

Àrees de Pràcticas:
> Dret Penal
> Dret de Família
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.
Col·legiada des de l’any 1994 a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Màster en Dret Penal i Ciències penals pel Departament de Dret Penal de la Universitat de Barcelona. Postgrau en criminologia, estudis de criminalística, medicina legal i forense. Assessora penalista des de l’any 2006 del Gremi de la Construcció de Barcelona. Cursos de Dret de Família, Mediació Familiar i experiència des de l’any 1994 en expedients judicials de família.

Juan José
Calpe Catalán

Àrees de Pràcticas:
> Dret Penal
> Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Col·legiat núm. 24145. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Any 1997. Diplomat en Pràctica Jurídica.
Màster especialista en Responsabilitat civil. Extensa formació jurídica, teòrica i pràctica en l’àmbit general de les jurisdiccions penal i civil. Acredita també especialització en la jurisdicció de Menors, Penitenciari, Violència de gènere/domèstica i Estrangeria. Lletrat extern d’una de les principals asseguradores i de Col·legis Professionals.
Còrsega, 435, 3r 2a. 08037 Barcelona.
Contacte