DRET de l’EMPRESA

Contractació i Noves Tecnologies

 

Acompanyem les empreses i els emprenedors
durant tot el seu desenvolupament, cicles i etapes.
Els ajudem a gestionar…

> Assessorament de l’empresa i els emprenedors.
> Gestió de la crisi empresarial.
> Negociació i redacció de contractes.
> Dret societari.
> Dret concursal.
> Propietat industrial i intel·lectual.
> Procediments judicials i arbitrals en aquests àmbits.

Meritxell
Campmany Compta