BERC LEGAL

Advertència Legal

Informació general

BERC LEGAL (d’ara endavant “BERC”) és únicament un nom comercial que utilitzen un grup de professionals que s’identifiquen amb el seu nom i cognoms en la present web. La utilització d’aquest nom no implica que existeixi cap tipus de societat ni associació professional entre els integrants de BERC Legal.

Objecte i contingut del lloc web

El present lloc web té un caràcter merament informatiu. La informació inclosa en el lloc web, no constitueix en cap cas un mitjà d’assessorament i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’usuari. Ni BERC LEGAL ni els professionals que s’integren a la seva pàgina web seran en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que pogués fer-se de la mateixa. BERC LEGAL i els professionals que s’integren en la mateixa es reserven el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la web, el present advertiment legal general i qualsevol advertiment legal específic, així com les condicions d’ús o la política de privadesa que puguin resultar aplicables a la present web.

Propietat Intel·lectual

Queden reservats a favor de BERC LEGAL tots els drets sobre els continguts -textuals i gràfics- de la pàgina web i les notes d’actualitat que apareixen en la mateixa.
Protecció de dades En compliment d’allò que estableix la legalitat vigent en relació amb la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa de què BERC Legal i els professionals que s’integren en la seva pàgina web només disposen de les dades facilitades per l’usuari del web i/o els seus client, i que aquestes dades es tracten amb la màxima confidencialitat i seran incorporades a fitxers que són responsabilitat i titularitat dels professionals integrats a la web de BERC Legal.

També s’informa de la possibilitat de què qualsevol membre autoritzat del despatx BERC Legal accedeixi a les dades de l’usuari i/o client per a tractar-les, únicament i exclusiva en relació amb les finalitats per les quals s’han facilitat les dades.

Les dades personals de l’usuari i/o client s’utilitzaran únicament amb la finalitat de prestar a l’usuari i/o client els serveis sol·licitats, dins l’àmbit de l’assessorament legal i les activitats pròpies del sector de l’advocacia i la gestió de conflictes.

Per a exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i de portabilitat de les seves dades de caràcter personal en els termes establerts en la legalitat vigent, l’usuari i/o client s’ha d’adreçar a la bústia de correu electrònic HYPERLINK info@berc-legal.com o a la bústia de correu electrònic de qualsevol dels professionals que surten a la pàgina web de BERC Legal, de conformitat amb la política de privacitat de BERC Legal.

L’usuari i/o client autoritza que BERC Legal i/o qualsevol dels professionals que s’hi integren li enviï comunicacions comercials directament relacionades amb el seu àmbit d’activitat.

Enllaços

En punxar en qualsevol dels enllaços (o hiperenllaços) que puguin aparèixer en el nostre lloc web, Un. accepta fer-ho a títol informatiu i reconeix que *BERC LEGAL no exerceix cap control sobre ni respon del contingut de la informació a la qual accedeixi.