ADR

El litigi no és sempre la millor solució.

L’ajudarem a trobar la manera més adequada de solucionar
el que li preocupa i l’acompanyarem en el camí

Alternative Dispute Resolution

Negociació, facilitació i mediació en matèries civils, mercantils i en dret de família. Procediments arbitrals.

Meritxell
Campmany Compta