DRET CIVIL

Proporcionem el suport i assessorament jurídic
que el client necessita en el seu dia a dia i en les gestions
més rellevants de la seva vida personal i patrimonial

> Assessorament, negociació i redacció de tot tipus de contractes i documents en aquest àmbit.

> Dret immobiliari i altres drets reals. Arrendaments. Dret successori. Dret de la persona.

> Procediments judicials i arbitrals en aquests àmbits.

Juan José
Calpe Catalán

Meritxell
Campmany Compta