BERC LEGAL
Despatx d’advocats
fundat a Barcelona
el 1995

Compromesos amb la professionalitat
i l’honestedat en la nostra feina.
Sempre propers als nostres clients
i les seves necessitats.

Dret
LABORAL

Assessorem
en l’àmbit de les
relacions laborals

Dret de
l’EMPRESA

Assessorem a les empreses des de la seva creació
i durant tots els seus cicles i etapes

Dret
PENAL

Procurem que cada ciutadà pugui exercir el seu dret de defensa i defensem els interessos de qui hagi pogut ser víctima d’un delicte

Dret
CIVIL

Proporcionem suport en les gestions més rellevants de la vida personal i patrimonial de particulars i empreses

Dret de
FAMÍLIA

Assessorem
en les àrees relatives
a la família i els
possibles conflictes

Dret
ADMINISTRATIU

Oferim assessorament en recursos administratius i contenciós-administratius

ADR
Alternative
Dispute Resolution

l litigi no és sempre
la millor solució

Còrsega, 435, 3r 2a. 08037 Barcelona.
Contacte